Ivo Opstelten verdient een motie van wantrouwen

10 years ago  •  By  •  0 Comments

Ivo Opstelten won afgelopen dinsdag voor de vierde keer een Big Brother award. Daarmee is de minister de grootste privacyschender van Nederland. Hij won de twijfelachtige ‘prijs’ onder andere voor het in stand houden van de bewaarplicht.

Dat terwijl hij zelf erkent dat de bewaarplicht in strijd is met het Europese mensenrechtenverdrag en dus de Grondwet. Als burger verwacht je van een minister en een ministerie dan op zijn minst een belofte tot verbetering. De bevolking geeft met de award duidelijk te kennen dat je faalt en in zo’n geval bied je je excuses aan en pak je het probleem aan. De reactie van het ministerie van Veiligheid en Justitie was helaas exact het tegenovergestelde.

“Jullie kunnen blijkbaar weinig kandidaten vinden, het is goed gesteld met de privacy in Nederland”Ministerie van Veiligheid en Justitie in reactie op winnen Big Brother award.

Waarschuwing aan dovemansoren gericht

Privacy wordt weggehoond

De Big Brother Award dient als waarschuwing, maar is blijkbaar aan dovemansoren gericht. De arrogante reactie van het ministerie werd dan ook buitengewoon slecht ontvangen. Ook dat deed het ministerie niet bewegen tot het maken van excuses of om via Twitter het gesprek aan te gaan. Kortom: er gebeurde he-le-maal niets. Twitter wordt door het ministerie gebruikt om iets, dat zo essentieel is als privacy, weg te honen.

Landsadvocaat: wel in gesprek, maar we luisteren niet

Onschuldig tot het tegendeel bewezen is… Toch?

Voys heeft zich onlangs aangesloten bij een kort geding tegen Ivo, omdat hij de privacy schendt. De eerste rechtszaak in de geschiedenis van Voys. Vandaag kregen we een update over deze zaak. De landsadvocaat liet weten wel in gesprek te willen, maar dat dit niets zou veranderen aan de huidige stand van zaken. We treffen elkaar daarom binnenkort in de rechtszaal en dat doen we met deze quote van Ivo in het achterhoofd.

“De bewaring van bepaalde gegevens van alle burgers is noodzakelijk, nu niet op voorhand bij de opslag al kan worden onderscheiden tussen verdachte en niet-verdachte burgers.”Ivo Opstelten in een brief aan kamer

Beste Ivo, de grondwet laat dit met reden niet toe. We leven namelijk niet in een politiestaat maar in een democratie. In een democratie zijn we onschuldig totdat het tegendeel bewezen is.

Motie van wantrouwen

Bovenstaande zegt genoeg over de denkwijze van minister Opstelten en daarmee acht ik de minister simpelweg niet geschikt voor de positie die hij op dit moment bekleedt. Een motie van wantrouwen lijkt mij dan ook de enige oplossing. Zo’n motie dien je namelijk in op het moment dat de minister niet (meer) in staat wordt geacht om kundig zijn bestuurlijke taken uit te voeren, of wordt geacht niet in het belang van het land te hebben gehandeld. Dat laatste is zonder enige vorm van twijfel van toepassing op minister Opstelten. O, voordat je weggaat Ivo, wil ik je één ding meegeven:

Als we vrijheid opgeven voor veiligheid, dan heeft diegene die de veiligheid bedreigt gewonnen. Daar hoor jij als minister namens het Nederlandse volk tegen te strijden.

De gebruikte foto is genomen door Maarten

Submit a Comment