Kanker collega’s

8 years ago  •  By  •  4 Comments

Ruim 5% van mijn collega's heeft een 'grote kans op ziekte'-profiel. Dat profiel was bekend op het moment dat we ze aannamen. Sommigen waren gedeeltelijk arbeidsongeschikt, anderen hadden klachten die nog niet heel ernstig waren. Deze collega's werden op geen enkele manier anders behandeld. Ze kregen, net als alle andere collega's, na een korte en langere tijdelijke aanstelling een vast contract.

Inmiddels zitten nagenoeg al deze collega’s langdurig in de Ziektewet met ernstigere klachten. Als werkgever betaal ik daar de hoofdprijs voor. De eerste twee jaar minstens 70% loon. Omdat we mensen in dienst hebben met een hoger risicoprofiel, hebben we een verzekering waar we vorstelijk voor betalen. Nu de collega’s werkelijk ziek zijn, wordt die premie fors hoger.

Het is voor een werkgever lastig, maar helemaal niet erg dat collega’s ziek zijn. Ik hoop vooral voor henzelf én voor de collega’s waarmee ze iedere dag met plezier samenwerken dat ze snel weer mee kunnen draaien.

Waar ik me wel zorgen over maak, is dat het steeds meer een vraag is geworden in het aannameproces. De verzekeringspremie is namelijk een substantieel deel van de loonkosten geworden. Als mogelijke ziekte bij ons al een vraag is, wil ik niet weten hoe de niet-verzekerde MKB’er kijkt naar medewerkers met een risicoprofiel.

Ik wil heel graag (ex-)kankercollega’s blijven aannemen en ik denk dat dit geldt voor het hele MKB, maar het is het zoveelste voorbeeld van een wet die stuk is. Daar tikte ik samen met Ronald Mulder een langer schrijven over.

Kamer zijn we wakker? Mooi, actiemodus graag.

Comments 4

 1. Het Nederlandse systeem heeft dringend revisie nodig. Het is gebaseerd op de welvaart zoals we die kennen van de jaren zeventig. Daar komt nog eens bij dat we onze zorgstaat gecommercialiseerd hebben de afgelopen decennia. Alle zorg verzekeringen die bedoeld zijn om ons te beschermen, zijn in handen gevallen van de commercie. Gevolg daarvan is dat deze premies alleen nog maar stijgen om commerciële marges te halen en in stand worden gehouden op het niet meer haalbare niveau om de commercie te dienen. Deze bedrijven kennen explosieve stijgingen in lonen, bonussen, marketingkosten, etc. Een voorbeeld: tegenwoordig zijn er meer online marketeers werkzaam voor zorgverzekeraars dan dat er chirurgen in ziekenhuizen actief zijn. Jaarlijks worden er per verzekeraar tientallen miljoenen uitgegeven aan marketing en dan heb ik het nog niet eens over de bonussen en de salarissen. Het is een sluipende vorm van commerciële ziekte waar wij dus allemaal voor moeten betalen. Alles is efficiënter, beter en praktischer geworden in de zorg de afgelopen tien jaar mede door zaken als internet en technologie en de prijzen blijven maar stijgen. Een van de oplossingen is om de zorg weer terug te geven aan het volk en het volk zelf te laten beslissen wat goed is. De enige legitieme reden die er in de jaren tachtig/negentig was om de zorg te commercialiseren had te maken met logistiek, transparantie en efficiency. Allemaal zaken die achterhaald zijn door internet en huidige technologie en ook gewoon beschikbaar is voor ambtenaren (kijk maar naar de belastingdienst). Nu wordt alles bepaald door de commercie en de krachtige lobby die ze in Den Haag hebben. Die hebben baat bij extreme borgverzekering met dure premies. Oplossing is binnen handbereik maar het is politiek en daar heb ik niet zoveel fiducie in. Sorry voor het preken maar het is echt iets wat belangrijk/urgent is in onze samenleving..
 2. Margreet
  Mocht jouw bedrijf 40 mensen in dienst hebben, dan betekent dit 2 mensen nu ziek? Als je mensen vanuit de ziektewet, of deels arbeidsongeschikt, hebt aangenomen zou je ook weten dat je onder andere een no-risk hebt en dat bij ziekte het UWV de ziektepremie betaalt. http://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/algemene-regelingen/detail/looncompensatie-bij-ziekte-no-riskpolis/wanneer-geldt-de-no-riskpolis
  • Mark Vletter
   Dag Margreet. Het zijn er rond de 80 en ik ga dit nakijken. Een waardevolle toevoeging, waarvoor dank!
 3. Mark Vletter
  Via een ander kanaal: Kleine groepen zijn moeilijker te verzekeren; jij hebt naast je high-risks een flinke populatie low-risks, daar kan een verzekeraar wat mee. Als je minder dan pakweg 20 werknemers hebt liggen de premies anders en/of zal de verzekeraar een flink eigen risico eisen (plus hoe kleiner je bent, hoe zwaarder de bijkomende kosten wegen van een vervanger werven en inwerken).

Submit a Comment