Weg met de ZZP-er… toch?

8 years ago  •  By  •  1 Comments

In de Volkskrant van vanmorgen stond een uitgebreid artikel over de ZZP-er. Strekking: de ZZP-ers golf is slecht voor iedereen. Ik ben het helemaal eens met die strekking van het verhaal en in het artikel krijgt de overheid het terecht zwaar te voortduren. ZZP-schap wordt door de overheid te veel gesponsord. Dan moet er echter nog steeds een aanleiding zijn om ZZP-er te worden. Voor veel ZZP-ers is dat een gebrek aan banen. Op dat probleem gaat de schrijfster van het artikel helemaal niet in.

De wereld is in rap term aan het veranderen en in een digitaliserende en automatiserende wereld hebben we simpelweg minder werk. Het ZZP schap biedt dan een door de staat gesponsorde uitweg, met als gevolg dat werkgevers daar dapper gebruik van maken.

Hoofdreden voor werkgevers om gebruik te maken van ZZP-ers? Flexibiliteit en specialistische kennis. De schrijfster trekt die motieven in twijfel en koppelt het aan goedkope tijdelijke medewerkers. We hebben in Nederland echter een dramatisch ontslagrecht. Personeelskosten zijn een substantiële kostenpost van iedere onderneming. In Nederlanden is het echter ook een grote vaste kostenpost. Dat is de reden dat Nederland zo veel payrolling en uitzendbureaus kent en je kunt de ZZP-er nu schalen in dat rijtje.

Over oplossingen rept het artikel niet. Ik wil er wel 3 aandragen en gelijk een bestaande oplossing gedeeltelijk schrappen.

  1. Versoepel het ontslagrecht. Hier durft politiek niemand aan, want niemand heeft er de ballen voor, maar hier kunnen we niet omheen. Dit is de kern van dit probleem en het zet Nederland op slot.
  2. Als je het ontslagrecht durft te versoepelen, dan hoef je helemaal niet -of in ieder geval veel minder- te controleren of een ZZP-er verkapt in loondienst is. De VAR verklaring is een lapmiddel voor het verkeerde probleem en is met een verbetering van het ontslagrecht simpelweg minder relevant.
  3. De zelfstandige aftrek -waar ik niet tegen ben en historisch veel aan heb gehad– is bedoeld voor de ZZP-er die wil doorgroeien naar MKB-er. Laat de regeling dan pas in werking treden als de ZZP-er mensen in dienst neemt.
  4. We MOETEN op een andere manier gaan kijken naar inkomstenverdeling. De wereld van de toekomst telt relevant minder banen, dus de oplossing zoeken start nu.

Tot slot. Ik ken heel veel mensen die zelfstandig professional zijn, omdat hun werkgevers zich opstelde als… werkgevers. De reden dat ze kozen voor een ZP bestaan? Onafhankelijkheid en flexibiliteit.

We moeten eens stoppen met het jullie zullie in dit soort verhalen. De werkgever kan namelijk niet zonder werknemer en vice versa. Net als de ZZP-er niet zonder opdrachtgever kan. De relatie tussen die twee kan -en moet- in beide gevallen gelijkwaardig zijn. Ik weet uit ervaring dat dan zelfs die zelfstandig professional iedere dag met plezier op een loonlijst staat.

Comments 1

  1. Ik wil er nog wel een vierde bij noemen: 2 jaar verplicht doorbetalen bij ziekte. Voor veel kleine werkgevers (<10 medewerkers) is het een financiële ramp als er een medewerker langdurig uitvalt. Verzekeren kan in principe wel, maar vooral weer bij de kleine werkgevers is de premie hoog en zijn de voorwaarden slecht. Ergo: in de huidige systematiek worden alle kosten en risico's bij de werkgever gelegd. Desalniettemin ben ik wel voorstander van een fatsoenlijke regeling voor werknemers. Ik bepleit een veel simpelere regeling: - Eerste maand ziek: kosten en risico voor werkgever. Ondernemers en collega medewerkers kunnen dit vaak wel opvangen door een tandje bij te zetten. - Langer dan een maand ziek: werknemer levert 20% bruto salaris in en werkgever betaalt 20% door (voor beide een stok achter de deur om te werken aan herstel). De overige 60% wordt doorbetaald door een collectief bijvoorbeeld door het UWV. (Die 60% wordt gefinancierd door premies). Op deze manier behoudt werknemer 80% van zijn salaris en worden de risico's en kosten voor werkgevers verdeeld in een collectief. Tevens blijven er voor werkgever en werknemer financiële prikkels om snel weer gezond te worden. Naast de snel veranderende wereld, wat veel meer flexibiliteit vereist, ben ik er van overtuigd dat een behoorlijk deel van de groei van het aantal ZZP-ers te wijten is aan bovenstaande drempels die worden opgeworpen door de overheid. Bewust falend beleid.

Submit a Comment